Škola liderstva

 

skola liderstva

Rok za prijavu je 20.oktobar  2012. 

 Mogu se prijaviti samo studenti osnovnih studija iz Novog Sada

 ...

Liderstvo je sinonim za promene

...

Mladi predstavljaju buduće nosioce našeg društva, a budućnost društva

zavisi od njihovih vrednosnih odabira.


Š kola liderstva "Fokus na novim liderima" ogleda se u razvijanju karakternih osobina studenata kao ključnog faktora za kvalitetno liderstvo, usmeravanju ka pravim vrednostima koje utiču na formiranje integriteta i obuci u veštinama koje su neophodne za svakog mladog lidera. Takodje ovaj trening ima za cilj da podstakne mlade, kao buduće nosioce našeg društva, da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju svojih lokalnih zajednica i na taj način doprinesu razvoju svojih liderskih veština.11 dana, 14 tema, 10 predavača, 50 sati obuke, sertifikat o završenoj obuci.


Predavači koji su angažovani na projektu su profesionalci iz Srbije i inostranstva (psiholozi/psihoterapeuti/edukatori; ekonomisti; PR menadžeri; menadžeri; ljudi iz sveta biznisa i koučinga)

 


Teme za predavanja i radionice: Karakter i integritet, Srce lidera, Razlika između lidera i menadžera, Emocionalna pismenost, Facijalna ekspresija emocija, Personalni marketing i javni nastup, DISC test, Upravljanje vremenom, Plan ličnog razvoja, Projektni menandzment...

 

 

Polaznici škole liderstva će pored teorijskog dela imati i praktičan rad (u malim grupama), koji je usmeren na osmišljavanje i realizaciju projekata za svoju lokalnu zajednicu, s ciljem podsticaja razvoja društva i promociju pravih vrednosti.

 

 

 

FORMULAR ZA PRIJAVU  možete preuzeti ovde - http://www.vox-magazin.com/download/N-Formular-Fokus-na-novim-liderima.doc