Zelena patrola na delu

Ko će - ako ne mi?! Kad - ako ne sad?!

zelena-patrola-1 

Pripitomljavajući prirodu ljudi su podivljali

 

Dokumentarni TV serijal "Zelena patrola na delu" se emituje od 2010. godine na TV B92 info i 40 lokalnih i regionalnih TV u Srbiji i okruženju (Kosovo, BiH i Crna Gora).Projekat finansira Agencija za borbu protiv korupcije.

 

Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka - Inženjerstva zaštite životne sredine: Andor Luhović, Mirjana Kolundžić i Jovana Vojinović. Ova mala, ali odabrana ekipa je u međuvremenu snimila 30 polusatnih emisija i 20 vesti na teritoriji Srbije, na različite ekološke probleme. Tajna efikasnosti ovog tima je u tome što svi rade sve: novinarski posao, snimanje i montažu. Cilj projekta je da se kroz činjenje problema vidljivim vrši pritisak na inspekcije i donosioce odluka, kako bi se zaštitio i unapredio kvalitet životne sredine.

 

Zelena patrola je primer kako mladi mogu da imaju značajnu ulogu u rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine.

 

Š ta je bio motiv da otpočnes svoj angažman u Zelenoj patroli?

 

Jovana-VojinovicJovana Vojinović - Kao student Fakulteta tehničkih nauka na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine želela sam da dam svoj doprinos zaštiti životne sredine i tokom studiranja. Angažovanje u Zelenoj patroli mi se učinilo kao odličnim načinom da svoje slobodno vremen korisno i kvalitetno utrošim. Prilikom snimanja TV serijala uočili smo da u Srbiji postoji veliki broj ekoloških problema . U pomaganju ljudima da pronađu rešenje za probleme koji ih muče, a tiču se zagađenja životne sredine, mogla sam da primenim znanja koja sam stekla tokom studija i stavim ga u funkciju očuvanja životne sredine.

 

Sa kakvim ekološkim problemima ste se do sada susretali?

 

Jovana Vojinović - Bili smo u prilici da snimimo zagađenja vazduha, vode, zemljišta, veliki broj deponija, fabrika koje na neadekvatan način odlažu svoj otpad, klanice koje životinjski otpad odlažu na njivama i po šumama i mnoga druga. Ljudi su na žalost usled svakodnevnih problema postali neosetljivi na ono što im se nalazi u neposednoj okolini, i postali ravnodušni na deponije i otpad koji se nalazi na svakom ćošku. Zagađenje životne sredine ne bi smelo da bude nešto što bismo prihvatili kao normalnu pojavu. Ako bi svako od nas dao makar mali doprinos u ovoj oblasti, kvalitet života svakog od nas bi se povećao u velikoj meri. Ne bi trebalo da postoji stav, koji je na žalost kod nas već ustaljen, da jedan papir ili neki drugi otpad koji bacimo neće uticati negativno na životnu sredinu. Papir po papir, i tako nastane deponija. Kada bi zagađivači uvideli da u svakom građaninu imaju borca za čistiju planetu, mislim da ne bi tako olako zagađivali. Na žalost, sadašnja situacija se veoma razlikuje od one koja bi bila poželjna.. Mi se kroz naš rad trudimo da edukujemo ljude sa kojima dolazimo u kontakt, da ih osnažimo u borbi da ostvare svoje Ustavom garantovano pravo na čistu životnu sredinu i dobar kvalitet života. Za sada su naša iskustva veoma dobra, ljudi pozitivno reaguju i podržavaju nas u našem poslu. Najlepše je to što, u svakome od ljudi kojima smo pomogli imamo velikog prijatelja i novog borca za čistu životnu sredinu.

 

Kako izgleda vaš dan na terenu? Da li vam je naporno?

 

Jovana Vojinović - Svaki naš izlazak na teren je svojevrsni izazov, jer nikad nismo sasvim upoznati sa onim što nas čeka na samom mestu snimanja, tako da uvek moramo biti spremni da se prilagodimo situaciji koju zateknemo na terenu. Ono što je pozitivna strana našeg rada je to što smo uigran tim koji se dobro poznaje, jer smo i ranije sarađivali na drugim projektima tokom studija. U mogućnosti smo da svoja znanja primenimo i pomognemo ljudima kojima je naša pomoć potrebna. Tokom rada uvek ima smeha i šale, tako da nam nikada nije dosadno. Mnogo vremena provedemo na putu i uvek nalazimo način da se zabavimo i inspirišemo za nove teme.

 

Kakva je situacija s odlaganjem smeća u Srbiji?

 

Mirjana-KolundzicMirjana Kolundžić - Logično bi bilo da svi građani imaju mogućnost i adekvatne uslove gde i kako da odlažu otpad a posle toga, ukoliko se građani ne pridržavaju pravila da se otpad baca na adekvatno i predviđeno mesto, onda imaš prava da kažnjavaš. Možda to deluje kao nemoguće sproveti u svakodnevnom životu i na svakom mestu, ali lično sam svedok kao član Zelene patrole da u mnogim mestima širom Srbije građani nemaju adekvatno rešen problem sakupljanja otpada pa su prosto prinuđeni ili da ga bacaju gde stignu ili da ga spaljuju kako bi ga se oslobodili.

 

Da li postoji još neki aspekt ovog problema?

 

Mirjana Kolundžić - Spomenula bih i postojanje odnosno nepostojanje adekvatnog zakonodavstva i kaznene politike. Kod nas je takva situacija da ima dosta korupcije i da zakonodavstvo i kaznena politika nisu funkcionalni u svakodnevnom životu tako da se velike proizvodne industije ponašaju bahato i oholo kada je u pitanju odgovornost prema životnoj sredina. Načinom sa kojim posluju, ne vodeći računa o zaštiti životne sredine, ostvaruju veliki profit a sa druge strane kaznena politika ili ne postoji za ta nedela ili su kazne male tako da se njima, svakako, isplati da plate kaznu i da nastave sa starim načinom poslovanja.

 

Kako se ponašaju intitucije, donosioci odluka i druge NVO, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine?

 

Mirjana Kolundžić - U javnosti se, često, stvara i daje lažna slika kako se određeni problemi u životnoj sredini rešavaju. To se postiže kroz razne akcije i kojekakve konkurse. I sama sam bila pobednik na jednom sličnom konkursu. Na konkurs je trebalo da se pošalju fotografije i video zapisi koji pokazuju razne oblike zagađenja u životnoj sredini. Poslala sam deset kraćih video zapisa koji pokazuju zagađenja različita po vrsti i obimu. Svi ti klipovi su snimljeni u toku terenskog snimanja serijala "Zelene patrole na delu" na teritoriji Srbije. Mnogo je salonskih ekologa i onih koji stvaraju privid delovanja.

 

Kad je već takva situacija, da li ima posla za inženjere zaštite životne sredine?

 

Mirjana Kolundžić - Kao master inženjerstva zaštite životne sredine moram da priznam, da i pored velikih zagađenja i velike ugroženosti životne sredine, poslodavci ne prepoznaju našu struku, kao korisnu i od značaja. Prinuđeni smo da svaštarimo u smislu obavljanja poslova sve dok nam se ne ukaže neka bolja poslovna prilika u struci. Tako sam i ja sasvim slučajno počela da se bavim novinarskim poslom u Zelenoj patroli, pa montažerskim a zatim i snimateljskim. Sve potrebne veštine, za uspešno obavljanje posl, sam učila u hodu, tako da sam za dve godine od potpunog amatera što se tiče novinarstva, montaže i snimanja postala profesionalac. U timu mi u šali kažemo da je svako od nas "One man band" pošto svi znamo svašta i svi radimo sve. Uvek bi trebalo da imamo na umu da kvalitet života čoveka zavisi od kvaliteta životne sredine. Nažalost, pripitomljavajući prirodu, ljudi su podivljali!

 zelena-patrola-2

Andor-LuhovicAndor Luhović - Planiramo da projekat "Zelena patrola na delu" postane internacionalni, u smislu da radimo obuku i formiranje aktivističke ekološke grupe, po modelu naše Zelene patrole, u regionu koji pokriva međunarodna mreža Alpe Adria Green, čiji smo član. U međuvremenu ćemo učestvovati na međunarodnom festivalu ekološkog filma u Bugarskoj. Jedna od novina, u našem radu, je i redovno javljanje u ekološku emisiju Radio Beograda "Čekajući vetar" u segmentu "Zelena patrola javlja...". Dakle, otvara nam se veliki broj različitih mogućnosti za promociju zdravih stilova života i odgovornog odnosa prema zaštiti životne sredine.

 

 

Ruža Helać, autorka i urednica serijala, kaže da je imala neke strahove pre početka snimanja serijala: - Priznajem da sam imala predrasude o građanima i ekološkim udruženjima, u smislu da će nas zvati zbog malih i zanemarljivih problema i da će imati nerealna očekivanja. Strahovala sam da ih ne razočaramo jer su problemi u oblasti zaštite životne sredine veliki i ne mogu se lako rešiti. Svi ovi strahovi su se pokazali kao neopravdani. Principi na kojima počiva naše delovanje su: ekološka održivost, moralna ubedljivost i socijalna pravedonst. To su vrednosti oko kojih se okupila ova grupa mladih ljudi, aktivista i volontera spremnih da svoja znanja i veštine stave u službu zaštite životne sredine.

zelena-patrola-3